Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2018 17:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE ZMIENIAJĄCE

Po dokonaniu ponownej weryfikacji nadesłanej oferty w sprawie Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 18 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia o zmianie ogłoszenia z dnia 20 grudnia 2018 r. opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej, które otrzymuje następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t., Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno informuje, że w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 9:10 odbyło się otwarcie ofert postępowania w sprawie Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Po dokonaniu otwarcia Gmina Łopuszno przystąpiła do badania i oceny oferty.

Gmina Łopuszno informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę ważną złożyła Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”, ul. Mielczarskiego 121/303, 25-611 Kielce. Wartość oferty wynosi kwotę 895.920,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).

Gmina Łopuszno informuje, że oferta powyższej Fundacji została oceniona pozytywnie i wybrana do realizacji zadania publicznego”.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie