Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 grudnia 2018 11:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o unieważnieniu Konkursu

Na podstawie art.15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz.U. z2018r.poz.450 z późn. zm.)

Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia o unieważnieniu Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r.

Termin składania ofert upłynął 17 grudnia 2018r. o godz.9.00. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez: Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”, ul. Mielczarskiego 121/303.25-611 Kielce.

Złożona oferta nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie