Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2018 17:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łopuszno odwołuje postępowanie w sprawie Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. z uwagi na dokonanie wyboru oferty, o czym mowa w ogłoszeniu zmieniającym ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2018 r. ogłoszeniem z dnia 21 grudnia 2018 r. w przedmiocie wyboru podmiotu realizującego powyższe zadanie publiczne. Mając na uwadze powyższe, dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie zamieszczenia ogłoszenia ofertowego”.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie