Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lutego 2019 09:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja Wójta Gminy Łopuszno o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie

Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w wyniku procedury konkursowej na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie Komisja Konkursowa wybrała kandydata Pana Grzegorza Milę.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Do konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ GOZ w Łopusznie zgłosiło się czworo kandydatów. Po przeprowadzeniu oceny formalnej zgłoszonych kandydatur, Komisja Konkursowa stwierdziła, że wszyscy kandydaci spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

W dniu 11 lutego 2019 roku Komisja Konkursowa przeprowadziła indywidualne rozmowy z kandydatami, w których wszystkim kandydatom zadawano jednakowe pytania, mające na celu ustalenie przydatności poszczególnych kandydatów na stanowisko, którego dotyczył konkurs.

Po indywidualnych rozmowach z kandydatami, Komisja odbyła dyskusję we własnym gronie, oceniając predyspozycje i umiejętności kandydatów.

Komisja Konkursowa w głosowaniu tajnym wybrała kandydata na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie – Pana Grzegorza Milę.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie