Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 152

 1. 4 stycznia 2019 12:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie

  Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie

  przeczytaj całość »

 2. 4 stycznia 2019 12:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

  Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

  przeczytaj całość »

 3. 4 stycznia 2019 11:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

  Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

  przeczytaj całość »

 4. 4 stycznia 2019 11:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/98/2015 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

  Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/98/2015 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

  przeczytaj całość »

 5. 4 stycznia 2019 11:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/319/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

  Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/319/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie