Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 stycznia 2019 10:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 05.10.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami: z dnia 19.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.602.2018.MK oraz z dnia 23.11.2018r., znak: ŚZDW.RWD.4110.610.2018.MK, została wydana decyzja Nr 2/19 z dnia 22.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km
116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyna długości ok. 1,65km (początek w km ok. 116+600 drogi wojewódzkiej Nr 728, koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 728 w km ok.118+100), na terenie gminy Radoszyce w powiecie koneckim i gminy Łopuszno w powiecie kieleckim.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie