Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 czerwca 2019 09:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja o konkursie architektonicznym

Dot. Konkursu architektonicznego na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej na zadanie pn. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej wokół terenu trzech krzyży”, w ramach projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”.


Organizator konkursu – Gmina Łopuszno informuje, że w w/w konkursie wpłynął 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, który spełnił wymogi formalne i został dopuszczony do etapu związanego z opracowaniem prac konkursowych.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie