Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 marca 2017 09:33 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Jednostki Organizacyjne

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie

ul. Włoszczowska 40
26 - 070 Łopuszno
e-mail: gosw-lopuszno@wp.pl
tel./fax. 041/39 14 010
www.gosw-lopuszno.pl

Status: jednostka budżetowa

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie
z siedzibą:
Antonielów 26a
26 - 070 Łopuszno
tel. 041/ 39 14 273
e-mail: zgk-lopuszno@wp.pl

Status: zakład budżetowy

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Włoszczowska 2
26 - 070 Łopuszno
tel. 041/ 39 14 138
e-mail: bibl.lopuszno@wp.pl

Status: jednostka kultury

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Włoszczowska 3
26 - 070 Łopuszno
tel. 041/39 14 136
e-mail: gok.lopuszno@wsw.pl

Status: jednostka kultury

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Strażacka 10
26 - 070 Łopuszno
tel. 041/39 14 027
fax:
e-mail: gozlopuszno@fortes.com.pl

Status: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ)

Urząd Gminy w Łopusznie

Ul. Konecka 12

@6-070 Łopuszno

Tel.: 0413914-001, -009, -054, -255

Fax: 0413914-001, -009, -054, -255 wew. 10

e-mail: gmina@lopuszno.pl

www: http://www.lopuszno.pl

Status: jednostka budżetowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Włoszczowska 3
26 - 070 Łopuszno
tel. 041/39 14 282
e-mail: gopslopuszno@poczta.onet.pl

www.gops-lopuszno.pl

Status: jednostka budżetowa

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum Nr 2
ul. Strażacka 5
26 - 070 Łopuszno
tel. 041/39 14 020
fax. 041/39 14 089
e-mail:zs_lopuszno@o2.pl
www: http://www.zslopuszno.pl/
Status: jednostka budżetowa

Zespół Szkół w Gnieździskach
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
Gimnazjum

Gnieździska 85
26 - 070 Łopuszno
tel. 041/39 16 026
e-mail: zs.gniezdziska@neostrada.pl
Status: jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie

Dobrzeszów 39
26 - 070 Łopuszno
tel. 041/30 38 747
Status: jednostka budżetowa

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie