Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 19 sierpnia 2019 14:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr AZ 01/2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr AZ 01/2019

  Gmina Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Realizacja gminnego „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających azbest dla (…)

  przeczytaj całość »

 2. 19 sierpnia 2019 13:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy w Łopusznie

  Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy w Łopusznie

  Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

  przeczytaj całość »

 3. 19 sierpnia 2019 13:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie

  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie

  Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

  przeczytaj całość »

 4. 19 sierpnia 2019 13:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie

  Posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie

  Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

  przeczytaj całość »

 5. 14 sierpnia 2019 14:43 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Obwieszczenie o planowanym przedsięwzięciu pod nazwą „Ferma drobiu Rudniki” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 552,. 553/1, 553/2 obręb Rudniki, gm. Łopuszno

  Obwieszczenie o planowanym przedsięwzięciu pod nazwą „Ferma drobiu Rudniki” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 552,. 553/1, 553/2 obręb Rudniki, gm. Łopuszno

  Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.2018.2081 ze zm.) podaję do (…)

  przeczytaj całość »

 6. 14 sierpnia 2019 14:39 | wersja 13 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Odpady

  Odpady

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie